Mitas genomför prishöjningar i produktsegmenten tvåhjulingar och specialdäck

Mitas meddelar prishöjningar för motorcykel-, scooter-, go kart-, släpvagns- och flygplansdäck. Höjningar på upp till 10 % kommer att träda i kraft från och med den 1 september 2022. Prishöjningarna kan variera mellan vissa produkter och regioner.

Prishöjningen är en följd av förändrade marknadsförhållanden och ökade kostnader för råvaror, energi och logistik. Mitas representanter på varje marknad kommer att ge kunderna direkt detaljerad information om ökningen.

 

Ladda ner pressmeddelandet i PDF